MỘT SỐ KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC LỚN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CALTEK