...

HIỆU CHUẨN ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM - KHO LẠNH - CALIBRATION SENSOR

CALTEK CHUYÊN HIỆU CHUẨN CÁC LOẠI ĐẦU ĐÒ NHIỆT ĐỘ (TEM-1) VÀ ĐỘ ẨM (SHT-71) CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY THEO TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB