...

HIỆU CHUẨN MÁY LY TÂM - BENCHTOP CENTRIFUGE CALIBRATION

CALTEK CHUYÊN HIỆU CHUẨN CÁC LOẠI MÁY LY TÂM (BENCHTOP CENTRIFUGE CALIBRATION) / MÁY SPIN/ CÁC LOẠI MÁY CÓ HỆ THỐNG LẮC TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY THEO TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB