...

HIỆU CHUẨN NỔI HẤP TIỆT TRÙNG - CALIBRATION AUTO CLAVE

CALTEK CHUYÊN HIỆU CHUẨN TẤT CẢ CÁC LOẠI NỒI HẤP TIỆT TRÙNG CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY THEO TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB