...

HIỆU CHUẨN MÁY PHÂN TÍCH MẠNG - CALIBRATION NETWORK ANALYZER

Máy phân tích mạng là một công cụ đo các thông số mạng của mạng điện. Ngày nay, các máy phân tích mạng thường đo thông số s vì sự phản xạ và truyền dẫn của mạng điện dễ dàng đo ở tần số cao, nhưng có những bộ thông số mạng khác như tham số y, tham số z và tham số h.

  • Hiệu chuẩn Máy phân tích mạng (Network Analyzer)

    29-07-2022 // 511 lượt xem

    Hiệu chuẩn Máy phân tích mạng (Network Analyzer). Máy phân tích mạng là một công cụ đo các thông số mạng của mạng điện. Ngày nay, các máy phân tích mạng thường đo thông số s vì sự phản xạ và truyền dẫn của mạng điện dễ dàng đo ở tần số cao, nhưng có những bộ thông số mạng khác như tham số y, tham số z và tham số h. CALTEK TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ HIỆU CHUẨN TỐT NHẤT HIỆN NAY THEO TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB

    Chi tiết →