...

HIỆU CHUẨN KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT - REFRACTOMETER CALIBRATION

CALTEK CHUYÊN HIỆU CHUẨN CÁC LOẠI KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT - REFRACTOMETER CALIBRATION CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY. CALTEK TỰ HÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ HIỆU CHUẨN TỐT NHẤT HIỆN NAY