...

HIỆU CHUẨN TỦ LÀM MÁT - ĐỰNG VẮC XIN Y TẾ - CALIBRATION PHARMACY REFRIGERATOR

CALTEK CHUYÊN HIỆU CHUẨN CÁC LOẠI TỦ LÀM MÁT - ĐỰNG VẮC XIN Y TẾ - CALIBRATION PHARMACY REFRIGERATOR CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY THEO TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB

  • HIỆU CHUẨN TỦ LÀM MÁT - ĐỰNG VẮC XIN Y TẾ

    25-07-2022 // 60 lượt xem

    CALTEK TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ HIỆU CHUẨN TỐT NHẤT HIỆN NAY. VỚI TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB, CALTEK CÓ THỂ HIỆU CHUẨN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC LOẠI TỦ LÀM MÁT - ĐỰNG VẮC XIN Y TẾ CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY.

    Chi tiết →