...

HIỆU CHUẨN CAMERA CHỤP ẢNH NHIỆT FLIR - TG165 - CALIBRATION THERMAL IMAGE

Các FLIR TG165 và TG167 điểm ảnh nhiệt thu hẹp khoảng cách giữa nhiệt kế hồng ngoại đơn tại chỗ và máy ảnh nhiệt huyền thoại của FLIR. Được trang bị bộ cảm biến vi Lepton® độc quyền FLIR của nhiệt, các máy ảnh cho phép bạn xem các nhiệt để bạn biết chính xác

  • HIỆU CHUẨN CAMERA CHỤP ẢNH NHIỆT FLIR - TG165

    21-09-2021 // 236 lượt xem

    Các FLIR TG165 và TG167 điểm ảnh nhiệt thu hẹp khoảng cách giữa nhiệt kế hồng ngoại đơn tại chỗ và máy ảnh nhiệt huyền thoại của FLIR. Được trang bị bộ cảm biến vi Lepton® độc quyền FLIR của nhiệt, các máy ảnh cho phép bạn xem các nhiệt để bạn biết chính xác

    Chi tiết →