...

HIỆU CHUẨN TẠI PTN

PTN công ty Caltek đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của ISO/IEC 17025 và được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá công nhận sự phù hợp hợp (Tổng Cục Đo Lường Việt Nam, ANAB US).

PTN công ty Caltek đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của ISO/IEC 17025 và được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá công nhận sự phù hợp hợp (Tổng Cục Đo Lường Việt Nam, ANAB US).
Đối với những thiết bị đòi hỏi độ chính xác cao, môi trường hiệu chuẩn khắt khe hoặc thiết bị chuẩn không thể di chuyển, công ty Caltek sẽ có đội ngũ kĩ thuật, phương tiện, thiết bị vận chuyển chuyên dụng để đưa thiết bị của quý khách hàng về PTN tiến hành phép hiệu chuẩn. sau khi hoàn thành, sẽ mang đến giao giả trong điều kiện như lúc nhận ban đầu cho quý khách hàng, đảm bảo không phát sinh sự tốn thất trong quá trình vận chuyển.