...

HIỆU CHUẨN VÒNG CHUẨN - CALIBRATION SETTING RING

CALTEK CHUYÊN HIỆU CHUẨN CÁC LOẠI VÒNG CHUẨN - CALIBRATION SETTING RING TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY THEO TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB

  • HIỆU CHUẨN VÒNG CHUẨN - SETTING RING

    14-07-2022 // 106 lượt xem

    HIỆU CHUẨN SETTING RING trong những công ty sản xuất hoặc trong những phòng thí nghiệm, Caltek chúng tôi chuyên Hiệu chuẩn những thiết bị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như Cơ, nhiệt, điện, áp suất…Hãy đến với Caltek để HIỆU CHUẨN SETTING RING theo tiêu chuẩn ISO 17025:2005, được Tổng cục đo lường Việt Nam và Quốc tễ công nhận.

    Chi tiết →