...

HIỆU CHUẨN MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM - PROTEIN DISTILLATION MACHINE CALIBRATION

CALTEK CHUYÊN HIỆU CHUẨN CÁC LOẠI MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM - PROTEIN DISTILLATION MACHINE CALIBRATION HIỆN NAY THEO TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB

  • HIỆU CHUẨN MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM

    14-07-2022 // 52 lượt xem

    Công ty Caltek chuyên Hiệu chuẩn tất cả những thiết bị Đo Lường. Trong đó HIỆU CHUẨN MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM là thế mạnh của Caltek. Thực hiện theo Tiêu chuẩn ISO 17025 do Tổ chức ANAB của Mỹ cấp, được Tổng cục đo lường Việt Nam công nhận.

    Chi tiết →