...

HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ ẨM GỖ, GIẤY - CALIBRATION MOISTURE METER

CALTEK CHUYÊN HIỆU CHUẨN CÁC LOẠI MÁY ĐO ĐỘ ẨM GỖ VÀ GIẤY CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY THEO TIÊU CHUẨN CỦA CỤC ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ ISO 17025 CỦA ANAB. VỚI NĂNG LỰC CAO CALTEK CAM KẾT CÓ THỂ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG