HIỆU CHUẨN TỦ LẠNH - REFRIGERATOR

CALTEK CHUYÊN HIỆU CHUẨN TẤT CẢ CÁC LOẠI TỦ LẠNH CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY THEO TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB

  • HIỆU CHUẨN TỦ LẠNH, TỦ MÁT- REFRIGERATOR

    25-07-2022 // 5 lượt xem

    HIỆU CHUẨN TỦ LẠNH, TỦ MÁT - REFRIGERATOR. CALTEK TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ HIỆU CHUẨN TỐT NHẤT HIỆN NAY. VỚI TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB, CALTEK CÓ THỂ HIỆU CHUẨN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC LOẠI TỦ LẠNH, TỦ MÁT - REFRIGERATOR CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY.

    Chi tiết →