HIỆU CHUẨN TỦ LÀM MÁT - ĐỰNG VẮC XIN Y TẾ

CALTEK CHUYÊN HIỆU CHUẨN CÁC LOẠI TỦ LÀM MÁT CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY THEO TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB