HIỆU CHUẨN NHIỆT KẾ - THERMOMETER

CALTEK CHUYÊN HIỆU CHUẨN TẤT CẢ CÁC LOẠI NHIỆT KẾ CẦM TAY - THERMOMETER CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY THEO TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB