HIỆU CHUẨN MÁY ĐO CHỈ SỐ NÓNG CHẢY - MELT FLOW INDEX

CALTEK CHUYÊN HIỆU CHUẨN CÁC LOẠI MÁY ĐO CHỈ SỐ NÓNG CHẢY - MELE FLOW INDEX CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY THEO TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB

  • HIỆU CHUẨN MÁY ĐO CHỈ SỐ NÓNG CHẢY - MELT FLOW INDEX

    25-07-2022 // 3 lượt xem

    HIỆU CHUẨN MÁY ĐO CHỈ SỐ NÓNG CHẢY - MELT FLOW INDEX. CALTEK TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ HIỆU CHUẨN TỐT NHẤT HIỆN NAY. VỚI TIÊU CHUẨN ISO 17025 CỦA ANAB, CALTEK CÓ THỂ HIỆU CHUẨN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC LOẠI MÁY ĐO CHỈ SỐ NÓNG CHẢY - MELT FLOW INDEX CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY.

    Chi tiết →