Hiệu chuẩn Máy phân tích mạng (Network Analyzer)

Máy phân tích mạng là một công cụ đo các thông số mạng của mạng điện. Ngày nay, các máy phân tích mạng thường đo thông số s vì sự phản xạ và truyền dẫn của mạng điện dễ dàng đo ở tần số cao, nhưng có những bộ thông số mạng khác như tham số y, tham số z và tham số h.